Karta Visa Gold

Visa Gold

Për më shumë merr kartën e artë!

Përfitimet nga Karta Visa Gold

 • Monedha Euro

 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Bank dhe në POS Brenda vendit.

 • Pagesa në Internet dhe në POS, brenda dhe jashtë vendit.

 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip, PIN & Contactless

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

Edhe më shumë mbi Karten Visa Gold

 • Shuma maksimale ditore për tërheqje në ATM 500 EUR (ekuivalenti në monedhën Lekë në rast së tërheqja bëhet në LEK)

 • Shuma maksimale ditore për pagesa ne ATM, Internet dhe POS 3,500 EUR (ekuivalenti në monedhën Lekë në rast se pagesa bëhet LEK)

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank

 • Akses në fondet tuaja 24/7;

 • Rinovimi automatik: nëse ju nuk paraqiteni në Bankë për të kërkuar mosrinovimin

 • Ju mund të mbyllni kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës;

 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi;

 • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.

 • Vlefshmëria 5 vjet

Kushtet e përfitimit të kartës

 • Lehtësi dhe komoditet në kryerjen e pagesave për mallra dhe shërbime;

 • Blerje në internet;

 • Përdorim i gjerë brenda dhe jashtë vendit;

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera;

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank;

 • Card PIN via SMS-Udhëzimi për klientët

SIGURIA ONLINE

Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.

Për këtë OTP Bank ka përgatitur një instruksion me pikat kryesore që duhet të kihen parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

Instruksionin mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Këtu mund të lexoni më shumë mbi shërbimin 3D Secure që do t’ju shërbejë për blerjet online