Thesari

Thesari

Nëpërmjet departamentit të Thesarit, Societe Generale Albania do t’ju ofrojë shërbime dhe këshillime të drejtpërdrejta dhe të përkushtuara për të gjitha nevojat tuaja në lidhje me:

  • MTransaksionet “Spot”

  • Marrëveshjet “Forex Forward”

  • Këmbimet valutore

  • Blerjet e letrave me vlerë të borxhit

  • Negocim për normat preferenciale të interesit për depozita

  • Përditësimi periodik mbi tregjet vendase dhe ndërkombëtare të parave dhe “forex”

  • Informacion mbi tregjet aktuale sipas kërkesave të veçanta të klientit