SMS Banking

SMS Banking

Në kohë reale!

Përfitimet nga SMS Banking

Marrje informacioni në mënyrë automatike lidhur me:
  • Gjendjen e llogarisë çdo ditë në një moment të caktuar;

  • Hyrje/Dalje fondesh më e madhe se një vlerë e caktuar;

  • Tepricë më e madhe/më e vogël se një vlerë e caktuar;

Edhe më shumë për SMS Banking

Duke zgjedhur shërbimin SMS Banking, ju do të përfitoni:
  • Marrje informacioni për llogarinë në çdo moment, pavarësisht nga vendndodhja e klientit;

  • Shpejtësi në marrjen e informacionit për situatën e lëvizjeve në llogari;

  • Komoditet: pasi nuk është e nevojshme që klienti të paraqitet në Bankë për marrjen e informacionit, i cili shfaqet në aparatin e celularit qartësisht i kuptueshem sipas tipit të kërkesës që klienti ka bërë;

  • Konfidencialitet: informacioni i transferuar kryhet në bazë të rregullave të konfidencialitetit që banka ka për klientët e saj.

Si mund të përfitoni SMS Banking

Ky shërbim mund të përfitohet nga çdo klient i cili ka llogari aktive me OTP Bank. Ky shërbim ofrohet në paketë ose më vete.