Rregullore Konkursi i Fotografisë — Valë Nostalgjie