Pyetje të shpeshta mbi bashkimin e Bankave

Pyetje të shpeshta

0800 48 48 Mob: +355 68 (69) 40 12 121.

Bankeri juaj personal mund të jetë kushdo me të cilin ju do zgjidhni të vijoni komunikimin për shërbimet bankare, në çdo degë të OTP Bank Albania. Procesi dhe shërbimi nuk do preket nge shkrirja e bankave dhe ju si klient i OTP Bank Albania do përfitoni cilësinë më të lartë të shërbimit.

SWIFT is PUPPALTR për OTP dhe CRBAALTR per klientët e bankës së bashkuar. Për komisionin, referojuni çmimeve zyrtare të publikuara në web.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Informacioni i publikuar në faqen zyrtare të bankës dhe në kushtet e punës.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Në rastin e Urdhërimeve nga autoritetet, Vendosen Rezervime Fondesh në llogari të klientëve ( dhe nuk bllokohen në nivel llogarie klientët), pavarësisht nëse mjeti i identifikimit është i skaduar, pasi identifikimi bëhet bazuar në gjeneralitet (Emër, Mbiemër, atësi & datëlindje). Këto janë dhe të dhënat identifikuese që autoriteti ka detyrim ligjor t’i dërgoj bankës dhe Jo Nr. ID.

Nëse i referoheni faktit të bllokimeve që vendosen nga Degët për ID të skaduar, ju informojmë se nga përdoruesit e Deltës, do të vazhdojë e njëjta praktike, ndërsa për përdorues të Flexcube, vetëm Heqja e bllokimit do të bëhet ne ARAU, me kërkesë të degëve

Është kryer njoftimi në kohë e Fondeve të Pensioneve, përkatësisht.

Mund të paraqiteni me një dokument identifikimi në një nga degët e bankës

Veprimet do të kryhen në përputhje me rregulloren “Për procesin e trashëgimisë”, që parashikon bllokimin e llogarive të personit të ndjerë deri në paraqitje të dokumentacionit plotësues.

Po, ju mund të kryeni hapjen e një llogarie në çdo degë të OTP Bank Albania.

Ju mund të kryeni të gjitha veprimet e mundshme në çdo moment në një nga degët e OTP Bank Albania ose bankës së bashkuar. Për të gjitha veprimet që ju do të kryeni do të aplikohen kushtet e punës në fuqi.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Po, do të mund të përdorni të njëjtin aplikacion deri në Maj 2023. Më pas do t’ju duhet të logoheni në një aplikacion të ri me funksionalitetet dhe dizajnin e njejtë me aplikacionin aktual të OTP. Do ju informojmë në kohë për ‘kur’ do ju duhet të merrni dhe përdorni aplikacionin e ri.

Limitet nuk do të ndryshojnë. Për komisionet e transfertave nëpermjet platformës ju lutem referojuni Kushteve të Punës në fuqi. Transfertat nëpermjet Online Banking do të vazhdojnë të kryhen siç kryhen akualisht.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Për përdoruesit e OBA procesi do të ndiqet njësoj sipas procedures në fuqi. Për përdoruesit e ABA nuk ka limite në fuqi. Harmonizimi i tyre sipas limiteve në OBA është në progres dhe ju do të njoftoheni kohë pas kohe me aplikimin e ndryshimeve.

Aktualisht nuk do të ketë ndryshime në mënyrën sesi do pajiseni me kredenciale të reja. Për password mund t’a merrni në degë, ose përmes telefonatës tek Contact Center 0800 48 48, 068 (69) 40 12 121

Rasti do të paraqitet te Call-Center dhe do të ndiqet me strukturat respektive.

Nuk do të jetë e mundur që të dyja llogaritë të shfaqen në të njëjtin aplikacion për aq kohë sa banka e bashkuar dhe OBA do të kene aplikacione të ndryshme. Nje aplikacion i ri me funksionalitete dhe dizajn të aplikacionit aktual të OTP Bank Albania po zhvillohet. Ju do informoheni kohë pas kohe kur do mund ta merrni dhe ta përdorni aplikacionin.

IBAN mund të gjendet në të njëjtën mënyrë si përpara merge në Degë dhe përmes Online Banking. Në Online banking, është rruga më e shpejtë. Ne jua sugjerojme nëse nuk e keni marrë ende nga Banka.

Statement mund të gjendet në të njëjtën menyrë si përpara merge në Degë dhe përmes Online Banking. Në Online Banking, është rruga më e shpejtë. Ne j’ua sugjerojmë nëse nuk e keni marrë ende nga Banka.

Në të njejtën mënyre siç keni vepruar më parë permes Online Banking ose në degët e bankës.

Në të njëjtën mënyrë siç keni vepruar më parë, përpara bashkimit të bankave.

PO, përmes Communication Center në OTP Bank Online Banking. Në OBDX nuk është e mundur.

Mund të futeni ne www.otpbank.al dhe të shtypni butonin Online Banking me ngjyrë blu në web

Informoni Contact Center te OTP, ata do të ndjekin rastin tuaj.
24/7 ne 08004848, 068 (69) 40 12 121

Po, mundeni përmes Online Banking më të cilën llogaria është e lidhur.

ATM vendndodhjet do publikohen në Web dhe në Google Maps. Ju mund të tërhiqni prej tyre pa komision.
https://www.otpbank.al/map-locations/

Ju do keni mundësi të përdorni kartën tuaj në ATM dhe POS me kushtet e punës në fuqi. Si pjesë e procesit të integrimit, kartat do ndryshojnë, rrjedhimisht ne do ju prodhojme kartën e re. Procesi është automatik dhe ju nuk duhet të bëni gjë lidhur me këtë ndryshim.
Nuk do ketë komisionim për ndërrimin e kartës.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Limitet e kartave jenë sipas kushteve në fuqi
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Po. Duhet të paraqitet në degë.

Kontaktojmë me bankën ku është mbajtur karta dhe informojmë klientin ku duhet të tërheqë kartën, pasi ju informoni Contact Center 0800 48 48, 068 (69) 40 12 121

Këtu hynë në fuqi rregullat e Card schemas Visa dhe MasterCard, një proces CHB (charge back, rikthimi i fondeve) zgjat deri në 45 ditë.
Këtu vlen të përmendim dhe për rastet kur klientët tërheqin në ATM-të OTP dhe nuk marrin fondet ndërkohë që llogaria debitohet, për këto raste klienti duhet të paraqitet në degë dhe të plotësoj formularin e reklamimit dhe më pas rasti investigohet nga Specialisti i POS/ATM.

Po, duke telefonuar Contact Center 0800 48 48, 068 (69) 40 12 121

Për Kartat ABA procesi i PIN nuk është me SMS, por pin me letër, dhe pini me letër do dërgohet në degë në momentin që klienti aplikon për karte. Për Kartat e OTP Pin gjenerohet me SMS.

PO, klientët mund të paraqesin kërkesën e tyre dhe në bazë të analizës së nevojshme për rastin do të bëhet pajisja me POS.

Njoftoni Contact Center ne 0800 48 48, 068 (69) 40 12 121

Amex do zëvendesohet me Visa platinium. Gjithë kartat e tjera do vijojnë njësoj. Ju do keni mundësi të përdorni kartën tuaj në ATM dhe POS me kushtët e punës në fuqi. Si pjesë e procesit të integrimit, kartat do ndryshojnë, rrjedhimisht ne do ju prodhojmë kartën e re. Procesi është automatik dhe ju nuk duhet të bëni gje lidhur me këtë ndryshim.
Nuk do ketë komisionim për ndërrimin e kartës.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Po mund të merret shërbim në çdo degë të Bankës OTP ALBANIA

Sipas kushteve të produktit të ofruar në OTP klienti përfiton deri në 3 paga limit OVD ose 6 paga limit nëse kombinohet me CC.

Banka do të sigurohet që ju të informoheni kohë pas kohe përmes mjeteve në dispozition Website / Sms / Degë / Contact Center

Home


0800 48 48, 069(68) 12 121

Informacioni i publikuar në faqen zyrtare të bankës dhe në kushtet e punës.
https://www.otpbank.al/sq/kushtet-e-punes/

Vizita e degëve tona dhe informimi mbi kushtet e punës mund t’ju ndihmojë në marrjen e vendimin. Merrni në konsideratë që nuk është e detyrueshme për të bashkuar kreditë në 1 të vetme.
https://www.otpbank.al/sq/kredia-konsumatore-ekspres/

Klientët e bankës do të përfitojnë të gjitha produktet që ofron OTP. OTP Bank ka marrëveshje me shumë tregtarë palë të treta përmes të cilëve ju mund të përfitoni prej kushteve të ofruara nga banka për kredi.

Ju mund të paguani këstet e kredisë në çdo degë të OTP Bank normalisht.

Ju mund ta paguani kredinë në degën më të afërt të OTP Bank Albania. Për detaje të transfertës kontaktoni me Qendrën e Shërbimit të Cilësisë ne nr 0800 64 48 Mob: +355 68 (69) 40 12 121.

Për të kryer veprime me depozitat, klienti do të duhet të paraqitet në një degë që mban logon OTP.
Nuk është e nevojshme te paraqitet ne degen qe ka hapur depoziten. Me depozitat e hapura ne bankën e bashkuar do te vijojne te aplikohen kushtet e kontrates. Në datën e maturimit, nëse kontrata nuk e ka opsionin e rinovimit automatik, fondet do te kalojne në llogarinë e caktuar nga klienti siç është cituar ne kontratën e depozitës.

Depozitat do të sigurohen veçmas nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave, për një periudhë prej tre muaj, nga data 1 Dhjetor, 2022. Pas kësaj periudhe, depozitat e këtyre depozituesve do të sigurohen të agreguara pranë Bankës OTP Albania.

Depozita do të vijojë të rinovohet sipas kushteve të kontratës. Nuk është e nevojshme të paraqiteni në bankë për të nënshkruar një kontratë të re.

Kushtet e kontratave aktive nuk do të preken. Depozitat do të vijojnë të mbajnë kushtet kontraktuale që kanë deri në maturim.
https://www.otpbank.al/sq/buletini-i-interesave-te-depozitave-retail/

Depozita mund të rinovohet në çdo degë të OTP. Për depozitën e re do të aplikohen kushtet e punës në fuqi të publikuara nga OTP.

Interesat e depozitës tuaj do të llogariten sipas kushteve të dakortësuara në kontratë. Në rast se vendosni të kryeni mbyllje para afatit të depozitës suaj pranë kësaj dege, banka do respektojë vendimin tuaj dhe kushtet e përcaktuara në kontratë. Mbajtja e depozitës siç është sjellë avantazhin e përfitimit të interesit maksimal të ofertave të bankës.

Ju mund të shtoni ose pakësoni depozitën tuaj gjatë kësaj periudhe sipas kushteve të punës në fuqi të publikuara në faqen zyrtare të bankës.
https://www.otpbank.al/sq/buletini-i-interesave-te-depozitave-retail/

Pagesat për doganat, tatim taksat dhe Sigurime Shoqërore etj. do të jetë e mundur të kryhen në të gjithë sportelet e OTP Bank Albania.

Po, ju mund të kryeni të gjitha veprimet me llogarinë tuaj në çdo degë të OTP Bank Albania për sa kohë llogaria juaj është aktive. Të gjitha transfertat kryhen sipas kushteve të punës në fuqi.

Po, shërbimi direct debit do jetë i vlefshëm për sa kohë llogaria juaj është aktive.

Përmes OB do jetë Domestic, nëse bëhet nga Dega do jetë si Own Account. Komisionet do rimbursohen në fund.