Punësim në drejtorinë e përgjithëshme

OTP Bank sh.a, është një mundësi e mirë punësimi dhe i kushton vëmendje të veçantë politikave të zhvillimit dhe kompensimit të stafit. Aktualisht ju njoftojmë për pozicionet e mëposhtme: