Raporti dhe draft marreveshja e bashkimit_12082022