Produkte dhe shërbime për punonjësit e klientëve korporatë

Banka otp, obligacione thesari, kembim valutor, online banking, sms banking, OTPCash Web

Produkte dhe shërbime për punonjësit e klientëve korporatë

Banking 360 ͦ

Përfitimet për Punonjësit që vendosin të marrin pagën nëpërmjet një llogarie rrjedhëse në OTP Bank mund të përfitojnë produktet e mëposhtme:

  • Overdraft automatik me një vlerë deri në 2 rroga neto

  • Paketa shërbimi për llogari rrjedhëse me kushte preferenciale në varësi të vlerës së pagës dhe preferencave të punonjësit, përfshi:

– Llogari rrjedhëse,

– Karta (Debit Mastercard, MasterCard Gold)

– Banka në Internet me OTP / NET,

– Banka në Celular me OTP / SMS,

– Tërheqje Cash në çdo ATM, pa pagesë,

– Urdhra

– Debitim të drejtpërdrejtë, etj.

  • Përqindje interesi konkurruese për depozita me afat të përcaktuar

  • Për të gjitha llojet e kredive (kredi hipotekimi, kredi për shtepi, kredi konsumatore, leasing, etj.) normë interesi preferenciale dhe procedura më të shpejta.