Perfshirja ne komunitet

Ne e shohim komunitetin si një mundësi për të nxitur ndryshime pozitive në shoqëri. OTP Bank dhuron shuma të konsiderueshme çdo vit për kauza të rëndësishme për klientët tanë, punonjësit dhe palët e interesuara.

Ne kontribuojmë me shërbimet tona duke ndërtuar partneritete bashkëpunuese me organizatat e komunitetit. Aty ku është e mundur, OTP Bank përpiqet të japë kohë, burime dhe aftësi vullnetare për të ndihmuar në trajtimin e kauzave të rëndësishme për komunitetin. Përfshirja lokale është më shumë se një traditë në OTP Bank – është pjesë e ADN-së tonë. Përkushtimi i stafit tonë ndaj komunitetit vjen në jetë në shumë mënyra, nga ndihma për familjet në nevojë deri tek donacionet drejt institucioneve të ndryshme.