Paketa Student

Paketa Student

Kombinimi i duhur

PËRMBAJTJA E PAKETËS

Duke u pajisur me paketën Student, ju do të përfitoni produktet e mëposhtme:
 • Llogari rrjedhëse në monedhën Lekë

 • Llogari rrjedhëse në monedhën Euro

 • Kartë Debiti MasterCard Standard

 • SMS Banking

 • Online Banking

 • Depozitë Elastike

PËRFITIMET E KLIENTIT

Me çeljen e paketës Student ju do të përfitoni nga gama e gjerë e shërbimeve që ne ofrojmë:
 • Depozitime/tërheqje, transferta dhe këmbime nëpërmjet Llogarisë Rrjedhëse

 • Depozitim pa komision nga palët e treta në llogarinë e studentit

 • Depozitim pa komision nga palët e treta në llogarinë e studentit

 • Informacion dhe veprime 24/7 nëpërmjet shërbimit Online Banking

 • Kryerjen e pagesave të të gjitha faturave utilitare pa komision

 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore me Depozitën Elastike

 • Urdhër debitimi automatik pa komision

Gjithashtu, karta e debitit e përfshirë në paketë ju mundëson:

 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë;

 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë

 • Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë

 • Blerje në internet pa komision duke shfrytëzuar fondet në llogarinë rrjedhëse

 • Nuk aplikohet tarifë antarësimi për kartën e debitit

 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip.

DOKUMENTAT E KERKUARA

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës Student:
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 • Vërtetim nga Universiteti që konfirmon statusin student