Paketa SMART

Paketa SMART

Zgjuarsia në veprime shton përfitimet!

Perfitimet nga Paketa “Smart”

  • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;

  • Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse, nëpërmjet shërbimit SMS Banking;

  • Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment nëpërmjet shërbimit Online Banking;

  • Celje depozite me Afat ose Optimal, aplikim për kartë debiti, nëpërmjet shërbimit Online Banking

Me shume mbi paketen “Smart”

  • Me shume mbi paketen “Smart”

  • Përmbajtja e paketës:

-Llogari Rrjedhëse

-Karte debiti*

SMS Banking

Online Banking

*Ne ofrojmë mundësinë e përzgjedhjes se kartës që dëshironi të përfshini brenda paketës tuaj, mes gamës së gjerë të kartave tona të debitit si Debit Mastercard, MasterCard Gold ose Visa Gold.

Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë;

Blerje pa komision në çdo POS brenda vendit;

Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë;

Mundësi blerje në internet duke shfrytëzuar fondet ne Llogarinë Rrjedhëse;

Siguri maksimale përmes tekonologjisë Chip;

Për më tepër, Ju do të përfitoni:

  • Limite më të larta përdorimi, nëse zgjidhni njërën prej kartave MasterCard ose Visa Premier;

  • Akses në sallën VIP në Aeroportin e Rinasit nëse përzgjidhni kartën MasterCard Gold;

  • Sigurim jete në udhëtim i cili ofrohet për kartat MasterCard Gold dhe Visa Premier;

DOKUMENTAT E KERKUARA

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës janë si më poshtë:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti