Paketa Pagë

Paketa e Pagës

Banking 360 gradë

Perfitimet nga Paketa Pagë

 • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë.

 • Shërbimin SMS Banking: Informacion i menjëhershëm për çdo arkëtim ose dalje fondesh nga Llogaria Rrjedhëse.

 • Shërbimin Online Banking: Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment.

 • Çelje depozite me Afat ose Optimal, aplikim për kartë debiti, nëpërmjet shërbimit Online Banking.

 • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore duke kaluar fondet nga Llogaria Rrjedhëse në Depozitën Elastike.

*Ne ofrojmë mundësinë e përzgjedhjes së kartës që dëshironi të përfshini brenda paketës tuaj, në të gjithë gamën tonë të gjerë të kartave të debitit si Debit Mastercard, Mastercard Gold ose Visa Gold.

Me shume mbi Paketa Pagë

 • Paketa ofrohet pa afat;

 • Përmbajtja e paketës:

-Llogari Rrjedhëse

-Karte debiti*

-SMS Banking

-Online Banking

-Depozitë Elastike

 • Tërheqje pa komision në çdo ATM të bankës sonë;

 • Blerje pa komision në çdo POS brenda vendit;

 • Mundësi përdorimi në të gjitha ATM dhe POS jashtë territorit të Shqipërisë;

 • Mundësi blerje në internet duke shfrytëzuar fondet ne Llogarinë Rrjedhëse;

 • Siguri maksimale përmes tekonologjisë Chip;

Për më tepër, Ju do të përfitoni:

 • Limite më të larta përdorimi, nëse zgjidhni njërën prej kartave Mastercard ose Visa Gold;

Si mund te perfitoni nga Paketa Pagë

Nese jeni pagamarres ne banken tone, mund te perfitoni nje nga paketat e pages qe banka ofron.

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës jane si më poshtë:
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti