Paketa Evolucion

Paketa Evolucion

Përtej bankës…
 • Hapje dhe mbyllje llogarie pa komision

 • Tërheqje dhe depozitime pa komision nga llogaria juaj

 • Përdorim 24 orë në ditë në 7 ditë të javës i llogarisë suaj të biznesit nëpërmjet kartës së debitit

 • Tërheqje pa komision nëpërmjet kartës së debitit në të gjitha ATM-të e OTP Bank si edhe pagesa pa komision në të gjitha pikat e shitjes POS brenda Shqipërisë

 • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjitha ATM dhe POS jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj

 • Blerje në Internet nëpërmjet kartës duke shfrytëzuar fondet në llogarinë tuaj të biznesit

 • Sigurim jete në udhëtim dhe asistencë mjekësore gjatë udhëtimit të lidhura këto me kartën e debitit brenda paketës suaj

 • Informacion i menjëhershëm me SMS në celularin tuaj për çdo ndryshim që ndodh në llogarinë e biznesit

 • Kryerja e transfertave të ndryshme për llogari të biznesit tuaj nga llogaria e biznesit pa qenë e nevojshme të paraqiteni në ambjentet e bankës.

PRODUKTET E PAKETËS EVOLUCION:

 • Llogari Rrjedhëse

 • Kartë Debiti MasterCard për Biznese

 • SMS Banking ose NET banking në varësi të zgjedhjes suaj.

Duke zgjedhur paketën e EVOLUCION e dizenjuar për Bizneset ju do të paguani 36 – 40% më pak për produktet brenda saj.