Paketa Pension

Paketa e Pensionit

Keni punuar për këtë ditë
  • Paketa ofrohet pa afat;

  • Përmbajtja e paketës:

Llogari rrjedhëse

Karte debiti Mastercard Standart

Depozitë Elastike

Shërbimi Online Banking

Klientëve ju aplikohet komision mujor për paketën. Komisioni mbahet nga llogaria rrjedhëse çdo fund muaji.

Përfitimet e klientit:

Duke u paisur me paketën e Pensionit, ju do të përfitoni:
  • Zbritje mbi çmimet e produkteve të përfshira në paketë;

  • Aksesim 24 orë në ditë, në 7 ditë të javës i Llogarisë Rrjedhëse nëpërmjet Kartës së Debitit;

  • Tërheqje nëpërmjet Kartës së Debitit pa komision në çdo ATM të OTP Bank;

  • Pagesë pa komision në çdo POS brenda vendit;

  • Mundësi e aksesimit të llogarisë nga të gjtha ATM dhe POS jo vetëm brenda por edhe jashtë vendit;

  • Blerje në internet nëpërmjet Kartës së Debitit duke shfrytëzuar fondet në llogarinë rrjedhëse;

  • Mundësi kursimi në baza të rregullta mujore duke kaluar fondet nga Llogaria Rrjedhëse në Depozitën Elastike;

Dokumentacioni i kërkuar:

Dokumentat që kërkohen për çeljen e paketës jane si më poshtë:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti