OTPCash Web

OTPCash Web

Përfitimet e OTPCash Web

  • Ju mund të abonoheni vetëm për shërbimet për të cilat keni nevojë dhe të paguani në përputhje me shërbimet e përzgjedhura

  • Të zgjidhni midis disa gjuhëve të punës

  • Të administoni llogaritë në të gjithë botën

  • Të kryeni si xhirime ashtu edhe pagesa të shumëfishta

  • Të kryeni si xhirime ashtu edhe pagesa të shumëfishta

  • Të kryeni transaksione nëpërmjet rregjistrimeve manuale ose të përdorin kapacitetet download/upload të ofruara nga OTPcash Web

  • Të administroni përdoruesit dhe të përcaktoni nivelet e tyre të nënshkrimit

  • Të shkarkoni gjendjen e llogarive në formatet MT940 dhe CSV

  • Të aplikoni element sigurie IT të avancuar

Edhe më shumë mbi OTPCash Web

Klientët përfitojnë nga elementët e administrimit të cash-it brenda vendit, përfshirë edhe Shqipërinë. Përmes këtij shërbimi, kompanitë janë në gjendje të kontrollojnë likuiditetin e tyre kudo ku ata ndodhen dhe kudo ku llogaritë e tyre mund të jenë. OTPcash Web mund të përdoret gjithashtu si një mjet plotësues për mjete të tjera më të sofistikuara.