Natyra na mëson se ndryshimi është i bukur!

#UnitedForGreatness

OTP Bank as a dominant banking player in Hungary and the Central and Eastern European region provides high quality financial services for its more than 15,8 million private and corporate clients in eleven countries through its almost 1455 branches, agent networks, 4697 ATMs, internet and electronic channels.

Since its founding in 1949 , the company has developed to a universal financial service provider banking group. In 1990, the National Savings Bank became a public company with a share capital of HUF 23 billion. Its name was changed to the National Savings and Commercial Bank. Subsequently, non-banking activities were separated from the bank, along with their supporting organizational units. OTP Bank’s privatization began in 1995. As a result of 3 public offers along with the introduction of the bank’s shares into the Budapest Stock Exchange. Currently the bank is characterized by dispersed ownership of mostly private and institutional (financial) investors.

Pyetje me te shpeshta

Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.

    Topic 1.
    Topic 2
    Topic 3