MOBILE BANKING

Mobile Banking

Mobile Banking

Kurdo…Ngado…Përherë…

Përfitimet e përdorimit të Mobile Banking

Monitoroni dhe kryeni transakione bankare kudo që ndodheni. Në rast se nuk keni kohë, jeni të ngarkuar në punë, apo jeni me pushime, vetëm me një klik në aplikacionin M-Banking ju mund të:
  • Kontrolloni transaksionet e veprimeve në llogari pa asnjë komision;

  • Informohuni në kohë reale për të gjitha produktet që keni në bankën tonë;

  • Informohuni në kohë reale mbi kursin e këmbimit valutor

  • Bëni pagesën e kësteve të kredive;

  • Kryeni pagesën e kartës së kreditit;

  • Kryeni transferta nga llogaria juaj rrjedhëse në llogarinë tuaj të kursimit dhe anasjelltas;

  • Kryeni transferta kombëtare në monedhë të huaj duke kursyer kohë dhe para pasi komisionoheni 50% më lirë se në degë;

  • Dërgoni mesazhe, ankesa ose kërkoni informacion nëpërmjet modulit të qendrës së komunikimit në aplikacionin Mobile Banking.