Mastercard Gold

Mastercard Gold

Mundësi të arta

Përfitimet nga Karta Mastercard Gold

 • Monedha Lek

 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Banka dhe në POS Brenda vendit.

 • Pagesa në Internet dhe në POS, brenda dhe jashtë vendit.

 • Siguri maksimale përmes Chip, PIN & Contactless

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera

Edhe më shumë mbi Kartën Mastercard Gold

 • Shuma maksimale ditore për tërheqje në ATM 100.000 ALL, numri maksimal i terheqje ve ditore :pa limit

 • Shuma maksimale ditore për blerje në pika shitjeje (POS) dhe Internet 500,000 ALL, numri maksimal i pagesave: pa limit

 • Limitet e mësiperme janë vendosur paraprakisht nga banka. Me kërkesë të klientit këto limite mund të ndryshohen dhe ti përshtaten nevojave te tij.

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.a.

 • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Vlefshmëria 5 Vjet.

 • Autorinovimi: Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re

 • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.

 • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.

 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

 • Card PIN via SMS-Udhëzimi për klientët

SIGURIA ONLINE