Maestro

Hapësira e Klientit

Maestro

Përfitimet nga karta Maestro

 • Monedha Lek

 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Banka dhe në POS Brenda vendit.

 • Pagesa në POS dhe Online

 • Siguri maksimale përmes teknologjisë Chip & PIN

 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

Edhe më shumë mbi Kartën e Maestro

 • Shuma maksimale ditore për tërheqje në ATM 50,000 LEK
  Shuma maksimale ditore për pagesa 100,000 LEK

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera

 • Akses në fondet tuaja 24/7;

 • Autorinovimi: karta e re prodhohet automatikisht, nëse ju nuk paraqiteni në Bankë për të kërkuar mosrinovimin

 • Ju mund të mbyllni kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës;

 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi;

 • Vlefshmëria 3 vjet

SIGURIA ONLINE

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.

 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një udhëzues me pikat kryesore që duhet të keni parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.