Llogaria Rrjedhëse

Llogaria Rrjedhëse

Me ju në çdo veprim!

Përfitimet nga Llogaria Rrjedhëse

 • Në llogarinë tuaj rrjedhëse ju mund të depozitoni pará në çdo kohë dhe çdo shumë.

 • Ju mund të tërhiqni pará nga llogaria rrjedhëse në çdo kohë dhe në shifrat sipas kushteve të punës.

 • Mund të kryeni veprime në çdo degë të rrjetit të OTP Bank.

 • Mund të tërhiqni cash në çdo ATM brenda dhe jashtë vendit.

 • Mund të kryeni transferta brenda dhe jashtë vendit.

 • Mund të shlyeni detyrimet tuaja kundrejt palëve të treta (Institucioneve Shtetërore apo bashkëpunëtorëve tuaj) brenda bankës pa komision!

 • Paguani faturat utilitare, të ujësjellësit, energjisë elektrike etj..

 • Paguani faturën tuaj të telefonisë fikse apo celulare!

 • Nëpermjet Llogarisë Rrjedhëse urdhëroni transferta apo derdhje për palë të treta në emrin tuaj.

 • Pranoni në llogari pagesa nga brenda apo jashtë bankës.

 • Kreditoni të ardhurat tuaja nga punësimi nëpërmjet Llogarisë Rrjedhëse në Bankën OTP Bank dhe përfitoni nga avantazhet e paketës “Elite” e dedikuar për punonjësit payroll.

 • Mund të përfitoni edhe shërbimin e bankës virtuale.

Më shumë mbi Llogarinë Rrjedhëse

 • Përfituesit e llogarisë mund të jenë Individë ose Biznese.

 • Çelja e llogarisë bëhet pa komision.

 • Komision mujor mirëmbajtjeje 150 Lek

 • Gjendja minimale fillestare në llogari 1,000 Lek ose 10 EUR/USD/CHF/GBP

Si mund të përfitoni Llogarinë Rrjedhëse

 • Mjafton një mjet identifikimi, pasaportë ose kartë ID.