OTP Bank ofron falas shërbimet bankare në platformat e vetë-shërbimit.

OTP Bank ofron falas shërbimet bankare në platformat e vetë-shërbimit.

Banka OTP , kredi, kredi konsumatore, kredi Mini-Express, kredia Universal, Overdraft, kredi Agro
Banka OTP , kredi, kredi konsumatore, kredi Mini-Express, kredia Universal, Overdraft, kredi Agro

OTP Bank ofron falas shërbimet bankare në platformat e vetë-shërbimit.

Në këto ditë që kërkojnë kujdes të veçantë nga të gjithë, çdo mendim dhe veprim shkon në funksion të
sigurisë së shëndetit tuaj dhe familjeve të çdo qytetari. Ky është prioriteti numër 1 për të gjithë ne! Banka
OTP Albania është e angazhuar të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar vazhdimësinë e
plotë të Shërbimeve Bankare dhe në të njëjtën kohë për të mbrojtur të gjithë klientët dhe punonjësit e
saj.

Për më shumë informacion ju lutem lexoni njoftimin për shtyp.