EZH_8083_cover photo

OTP i bashkohet programit të BERZH

Banka OTP Albania i bashkohet programit të BERZH për Lehtësimin e Tregtisë,