Kursi Kembimit

Tabela e monedhave

Kurse preferenciale. Pa Komisione Shtesë. Përfitoni nga luhatshmëria e tregut valutor botëror.
Mundësi veprimi në të gjithë rrjetin e degëve të OTP Bank

Last update September 30, 2022

Monedha Blerje Shitje
EUR

114.60

118.60

USD

115.90

121.90

GBP

129.40

135.40

CHF

118.60

124.60

CAD

83.70

89.70

BTH

2.245

L. USD

3.23571

L. EUR

(0.836)

Llogaritni

Vlera

=

1 LEK 0.555 USD