Kredia Unik

Pasuri të Paluajtshme dhe Rikon

Kredia Unik

Pasuri të Paluajtshme dhe Rikon

Kredi për pasuri të patundshme

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër : 

 • Aparate elektrike dhe elektronike

 • Mobilje për shtëpinë tuaj

 • Studimet e fëmijëve
 • Pajisje për ajër të kondicionuar

 • Kompjuter personal

 • Financimin e pushimet tuaja

Kredia Konsumatore Unik është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qëndrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, pensionistët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

 1. Përfitimet
 • Proces i shpejtë
 • Me pak dokumentacion të nevojshëm
 • Nuk nevojitet kolateral
 • Financim i menjëhershëm
 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Dokumentacioni i kërkuar

  • Deklaratë të ardhurash;
  • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe çertifikatë familjare.

 

Kushtet e përgjithshme (për klientët e OTP Bank)

  • Shumë financimi deri në 750,000 Lekë;
  • Afat shlyerje deri në 7 vjet;
  • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë ;
  • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë ;
Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP bank Pagamarrës në banka të tjera
Fikse për 3 vitet e para 10% 11%
Më pas B.TH 12M + 8.5% (min. 10%) B.TH 12M + 9.5% (min. 11%)