Kredia Mini Ekspres

Kredia Mini Ekspres

Kredia Mini Ekspres

Kthejini skicat në realitet

Kredia Mini Ekspres ju mundëson të mira si këto në vijim:

 • Pajisje elektroshtëpiake

 • Kompjuter personal, telefon apo lojra elektronike

 • Mobilje, etj

Përfitimet nga Kredia Mini Ekspres

 • Fonde të shpejta

 • Proçes shumë i thjeshtë dhe i qartë

 • Dokumentacioni i paktë dhe i thjeshtë

 • Pa kolateral dhe pa dorëzanës

 • Kreditim në LEK

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Me shumë mbi Kredinë Mini Ekspres

 • Shuma maksimale e financimit deri nё 200,000 Lekë

 • Normё interesi tepёr konkuruese, fikse pёr tё gjithё kohёzgjatjen e kredisё

 • Afat shlyerje deri nё 3 vjet

 • Financim tё menjёhershёm pa kolateral dhe pa garantor

 • Kёste mujore tё pandryshueshme pёr tё gjithё kohёzgjatjen e kredisё

 • Shlyerje tё parakohshme tё kredisё nё ҫdo moment pa komision

 • Kredia ofrohet vetёm nё LEK.

Si mund të përfitoni Kredinë Mini Ekspres

 • dokument identifikimi

 • vёrtetim tё tё ardhurave.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Konsumatore Mini Ekspres.