Kredia Konsumatore Ekspres

Kredia Konsumatore Ekspres

Planifiko gjatë, realizo shpejt

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër;

 • Aparate elektrike dhe elektronike ;

 • Mobilje për shtëpinë tuaj;

 • Pajisje për ajër të kondicionuar;

 • Kompjuter personal ;

 • Financimin e pushimet tuaja

 • Studimet e fëmijëve, etj

Përfitimet nga Kredia Konsumatore Ekspress

 • Proçes i shpejtë;

 • Me pak dokumentacion të nevojshëm;

 • Nuk nevojitet kolateral;

 • Financim i menjëhershëm;

 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Më shumë mbi Kredinë Konsumatore Ekspress(për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 2,000,000 Lekë;

 • Afat shlyerje deri në 7 vjet ;

 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë ;

 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :

Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP bank Pagamarrës në banka të tjera 1. Të ardhura nga biznesi (jo pagamarrës)
2. Të tjerë (me kontribute shoqërore të rregullta)
Fikse për 3 vitet e para 8% 9% 10%
Më pas Më pas B.TH 12M + 8% (min. 9%) B.TH 12M + 9% (min. 10%) Më pas B.TH 12M + 10% (min. 11%)

*Normat e interesit të mesipërme aplikohen për të gjithë klientët me të ardhura të rregullta nga paga apo qeraja. Për klientët jo me të ardhura fikse, do i aplikohet normë interesi 1.0% më e lartë se normat e mësipërme.

 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Konsumatore Ekspres me bashkehuamarres.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Konsumatore Ekspres pa bashkekredimarres.

Si mund të përfitoni Kredinë Konsumatore Ekspress

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:
 • Deklaratë të ardhurash;

 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe çertifikatë familjare;