Letër Kreditë

Letër Kreditë

Letër Kreditë

Banka jonë ofron llojet e mëposhtme të letër kredive:

  • Letër Kredi Importi

  • Letër Kredi Eksporti

  • Letër Kredi “Stand by”

  • Dokumenta për arkëtim

Ne ju ofrojmë asistencë dhe konsulencë financiare profesionale për interpretimin e afateve dhe kushteve të praktikave tregtare ndërkombëtare dhe lëshimin e dokumentacionit përkatës.