Kontakte

Kontakte

Adresa: Twin Towers Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania
Tel: 08004848
Mob: +355 68 (69) 40 12 121
Email:  info@otpbank.al
Ankesa: ankesa@otpbank.al
OTP Bank
KIB: 213
NIPT: K41424801 U
SWIFT CODE: PUPPALTR

“Për të shprehur një ankesë apo problem të hasur me produktet dhe shërbimet e ofruara nga Banka, ju lutem klikoni këtu.”