Natyra na mëson se ndryshimi është i bukur!

#UnitedForGreatness

OTP Bank as a dominant banking player in Hungary and the Central and Eastern European region provides high quality financial services for its more than 15,8 million private and corporate clients in eleven countries through its almost 1455 branches, agent networks, 4697 ATMs, internet and electronic channels.

Since its founding in 1949 , the company has developed to a universal financial service provider banking group. In 1990, the National Savings Bank became a public company with a share capital of HUF 23 billion. Its name was changed to the National Savings and Commercial Bank. Subsequently, non-banking activities were separated from the bank, along with their supporting organizational units. OTP Bank's privatization began in 1995. As a result of 3 public offers along with the introduction of the bank's shares into the Budapest Stock Exchange. Currently the bank is characterized by dispersed ownership of mostly private and institutional (financial) investors.

Since its founding in 1949 , the company has developed to a universal financial service provider banking group. In 1990, the National Savings Bank became a public company with a share capital of HUF 23 billion. Its name was changed to the National Savings and Commercial Bank. Subsequently, non-banking activities were separated from the bank, along with their supporting organizational units. OTP Bank's privatization began in 1995. As a result of 3 public offers along with the introduction of the bank's shares into the Budapest Stock Exchange. Currently the bank is characterized by dispersed ownership of mostly private and institutional (financial) investors.

Rrjeti i degeve

Rrjeti i degeve

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

ATM&POS

ATM&POS

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Online Banking

Online Banking

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Llogari

Llogari

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Kredi

Kredi

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Depozita

Depozita

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Karta

Karta

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa: Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro) Përdorim brenda dhe jashtë vendit 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi 0% komision për blerje në POS dhe Internet Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa: Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja; Interesa dhe komisione tepër konkurruese; Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking; Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7; Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme; Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi. Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë; Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Pyetje me te shpeshta

Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.
Shërbimi 3D secure është një funksionalitet sigurie, i lançuar së fundmi për blerjet në internet, nëpërmjet kartave MasterCard. Kodi një përdorimësh OTP, i mbron kartat tuaja nga çdo përdorim i paautorizuar gjatë kryerjes së blerjeve online. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure.

    Topic 1.
    Topic 2
    Topic 3