Karta e Kreditit Visa

Visa

Gjithçka me Visa

Përfitimet nga Karta e Kreditit Visa

 • Mundësi zgjedhje e monedhës (Lek / Euro)

 • Përdorim brenda dhe jashtë vendit

 • 15 – 45 ditë periudhë falje komisionesh për vonesa në shlyerje detyrimi

 • 0% komision për blerje në POS dhe Internet

 • Siguri maksimale falë teknologjisë Chip & PIN

 • Verifikim online i balancës suaj të Kartës së Kreditit

 • Pagesa minimale vetëm 5% e shumës së përdorur

Edhe më shumë mbi Kartën e Kreditit Visa

 • Kryerje pagesash kudo nëpër botë, në çdo njësi tregtare POS që mban logon VISA

 • Limit karte i mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet në përputhje me nevojat tuaja;

 • Interesa dhe komisione tepër konkurruese;

 • Mundësi të shumta për të shlyer detyrimin: Cash, transferta bankare ose shërbimit Online Banking;

 • Tërheqje cash në çdo bankomat (ATM) të OTP Bank dhe në ATM të bankave të tjera që përmbajnë logon VISA, brenda dhe jashtë vendit 24/7;

 • Njoftimi me SMS në ditën e parë të çdo muaji mbi detajet e faturës, për shumën e papaguar si dhe për shumën minimale të detyrueshme;

 • Shërbimi Contactless: duke afruar kartën mbi terminalin POS, mund të paguani çdo produkt/shërbim që dëshironi.

 • Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë;

 • Limiti Ditor per terheqje ne ATM (brenda & jashte vendit) – 30% e limitit të kartës
 • Limiti Ditor per pagesa ditore ne POS & Internet (brenda & jashte vendit) – 100% e limitit të kartës

Si mund ta përfitoni Kartën e Kreditit Visa të OTP Bank

 • Dokumentet e nevojshme për hapjen e një kartë krediti do të jenë në varësi të kategorisë së klientit.
 • Banka do të duhet të nënshkruaj një kontratë me klientin për pajisjen me kartë krediti. Për klientët e rinj është e nevojshme hapja e një llogarie rrjedhëse.
 • Card PIN via SMS-Udhëzimi për klientët

SIGURIA ONLINE