Informacioni parakontraktual Kredi per shtepi dhe rikonstruksion 23.08.2…