GRD-RFP-2022-011 – Punime ndertimore dhe Elektrike per rialokim te Deges Fushe Kruje

GRD-RFP-2022-011 – Punime ndertimore dhe Elektrike per rialokim te Deges Fushe Kruje

Tenderat

Pershendetje,

 

Banka OTP Albania ju fton te merrni pjese ne procesin e prokurimit “GRD-KPP-2022-011 – Punime ndertimore dhe Elektrike per rialokim te Deges Fushe Kruje” .

 

Bashkangjitur do te gjeni:

 

–          Kerkesen per Propozim;

–          Ftesen;

–          Shtojcen III – Kerkesen teknike shtese;

–          Shtojca IV – Specifikimet, Sasite dhe Propozimin Financiar;

Propozimi financiar dhe dokumentacioni i kerkuar duhet dorezuar ne zarf te mbyllur tek zyra e Protokollit te Bankes me adrese: Bul. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, kati 9, Tirane, per Sektorin e Prokurimeve.

Afati per dorezimin e propozimit eshte data 11 Gusht 2022, ora 14:00.

 

Per cdo pyetje apo sqarim te metejshem, jeni te mirepritur te na shkruani.

 Duke ju falenderuar ne advance per bashkepunimin tuaj.

 Faleminderit

Besmira