GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it

GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it

GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it

GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it

I/E Nderuar,

Banka OTP Albania ka kënaqësinë tju ftojë të merrni pjesë në tenderin “GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it”

Bashkëngjitur do të mund të gjeni:

Propozimi Juaj duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur dhe të vulosur pranë Zyrës së Protokollit: Bul. Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania, =>  për Sektorin e Prokurimit.

Afati i dorëzimit të promozimeve është deri në 19 prill, 2019, 14:00 CET.

Shënim: propozimet e dërguara në rrugë elektronike nuk do të pranohen.

Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin.