GRD-KPP-2022-009 – Blerje Karrige Zyrash

GRD-KPP-2022-009 – Blerje Karrige Zyrash

Pershendetje,

 

Banka OTP Albania ju fton te merrni pjese ne procesin e prokurimit “GRD-KPP-2022-009 – Blerje Karrige Zyrash”

 

Bashkangjitur do te gjeni:

 

1 – Kerkesen per Propozim

2 – Shtojca I – Specifikimet, Sasite dhe Propozimi Financiar

 

Jeni te mirepritur te dergoni propozimin tuaj, ne zarf te mbyllur prane Zyres se protokollit te Bankes me Adrese Bul : Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, Tirane,

 

Afati per dorezimin e Propozimit eshte data 6 Korrik 2022, ora 14:00.