GRD-KPP-2019-009 – Blerje Karrike dhe Mobilje zyrash

GRD-KPP-2019-009 – Blerje Karrike dhe Mobilje zyrash

GRD-KPP-2019-009 – Blerje Karrike dhe Mobilje zyrash

GRD-KPP-2019-009 – Blerje Karrike dhe Mobilje zyrash

I / E nderuar Zoteri / Zonje,

Banka OTP Albania ju fton te merrni pjese ne procesin e Tenderimit “GRD-KPP-2019-009 – Blerje Karrike dhe Mobilje zyrash”

Bashkëngjitur do të mund të gjeni:

Propozimi juaj duhet sjelle ne Zarf te mbyllur te Zyra e Protokollit te Bankes me adrese: Bul. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, Tirana, Albania, =>  për Sektorin e Prokurime.

Afati per dorezimin e Propozimit eshte data 22 Prill 2019, ora 14:00 CET.

Shënim:Propozimet e sjella nepermjet e-mail nuk do te merren ne konsiderate dhe vleresim,

Duke ju falenderuar per bashkepunimin tuaj,

Me respekt