GARANCITË BANKARE

GARANCITË BANKARE

Garanci për ëndrrat e tua!

Ne japim dhe pranojmë garanci bankare në favor të:

  • Përfituesve vendas (garanci brenda vendit)

  • Përfituesve të huaj (garanci ndërkombëtare)

Garancitë më të zakonshme bankare përfshijnë:

  • Bid bond (garanci tenderi)

  • Garancia e kontratës

  • Garancia e paradhënies/shlyerjes

  • Garancia për parapagim

  • Garancia e dërgesës

  • Garancia e realizimit

  • Garancia e pagesës

  • Garancia doganore

Ne i këshillojmë klientët tanë në çdo hap të procesit.