FORMULAR I KERKESES PER PUNESIM

FORMULAR I KERKESES PER PUNESIM

Objektivat Paresore

Detyrat që pritet të realizohen:

 • 1. gjenerimi i ideve për shkrime që do të kishin interes për lexuesit e revistës

 • 2. të lexojë dhe hulumtojë për artikuj 3. shkrimi, redaktimi, verifikimi i artikujve

 • 4. krijimin dhe mirëmbajtjen e një rrjeti kontaktesh

 • 5. të jetë në përputhje me udhëzimet e industrisë, institucionit dhe etikës

 • 6. të kërkojë rreth artikujve

 • 7. shkrimi dhe redaktimi i lajmeve dhe veçorive në stilin e botimit

 • 8. të sigurohet që puna është e shkruar saktë dhe e dorëzuar në afat

 • 9. kryerja e intervistave, personalisht ose nga distanca

 • 10. takimi me kolegët për të planifikuar përmbajtjen e numrit dhe karakterin e botimit

 • 111. të azhurnohet me trendet dhe zhvillimet në lidhje me temën e revistës.

Aftesite e kerkuara

 • 1. Duhet të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur, si dhe në ekip.

 • 2. Të jetë në gjendje të merret me situatat kur kërkohet performance nën presionin e kohës dhe kufijve të ngushtë, apo edhe ad hoc.

 • 3. Kandidati duhet të jetë krijues

 • 4. Në gjendje të performojë jashtë zonës së tij / saj të rehatisë

 • 5. Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komunikim

 • 6. Integritet i lartë dhe etikë e punës

 • 7. Duhet të ketë aftësi të mira të gjuhës angleze

 • 8. Entuziazëm, vendosmëri dhe këmbëngulje

 • 9. Njohuri të mira për çështjet e përgjithshme dhe ato aktuale

 • 10. Një qasje proaktive ndaj kerkimit dhe aftësi të mira kërkimore

Afati i fundit i aplikimeve: 22 Shtator 2019