Financimi Afat-mesëm dhe Afat-gjatë

Financimi Afat-mesëm dhe Afat-gjatë

Çdo gjë sipas planit
  • Kapital qarkullues permanent

  • Investime dhe punime investimi në Shqipëri dhe përtej kufirit, kudo që OTP Group ka prezencë

  • Makineri & pajisje prodhimi dhe mallra të qëndrueshme (afat-gjatë)

  • Prokurimi i pajisjeve dhe mjeteve të transportit

  • Prona pasuri të patundshme: tokë dhe ndërtesë ekzistuese ose që do të ndërtohet (filiali qëndror i korporatës, magazinë, “showroom” (sallë ekspozimi)

Përveç këtyre, OTP Bank mund të ofrojë lehtësi kredituese “ombrellë” (paketa financimi afatmesëm, afatgjatë) që të shfrytëzohen për projekte të ndryshme të parashikuara për t’u zhvilluar në të ardhmen e afërt (brenda 1 viti).