Diversiteti

Për të qenë Banka më e Mirë, kemi nevojë për njerëzit më të mirë. Ne zbulojmë mënyra të reja të të menduarit, nxisim një kulturë të gjithëpërfshirjes dhe e bëjmë Bankën tonë të fortë duke angazhuar individë me një gamë të gjerë të përvojave, prejardhjeve dhe aftësive.

Kur të bashkoheni me OTP Bank, Ju do të jeni pjesë e një kulture të ndërtuar mbi respektin – që respekton talentet unike të të gjithëve në ekip. Me një përkushtim të sinqertë ndaj diversitetit, ne kemi krijuar një familje ku punonjësit dhe klientët ndihen rehat pa marrë parasysh fenë, racën, gjininë, aftësitë fizike apo orientimin seksual.