Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Depozita Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Më shumë kohë, më shumë para.

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Norma interesi që rriten çdo vit;

  • Përfitim të interesave çdo vit në llogarinë tuaj;

  • Mundësi e tërheqjes se fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi, duke përfituar interesat e viteve te mëparshëm;

Më shumë mbi Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

  • Depozita ofrohet në monedhën Lekë;

  • Shuma minimale: 100,000 Lekë;

  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet;

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Interesi i depozitës

Depozita “HORIZONT”               me interes të përshkallëzuar        

Monedha

Afati

Limit

1 Vit

2 Vjet

3 Vjet

4 Vjet

5 Vjet

6 Vjet

7 Vjet

Lekë

5

Vjecar 

Deri në 5,000,000

0.60%

0.95%

1.30%

4.0%

5.50%

 

 

Mbi 5,000,000

0.70%

1.05%

1.40%

4.20%

5.70%

 

 

7

Vjecar

Deri në 5,000,000

0.60%

0.95%

1.30%

3.70%

4.70%

5.50%

6.0%

Mbi 5,000,000

0.70%

1.05%

1.40%

3.90%

5.0%

6.0%

6.50%

Si mund të përfitoni Depozitën Horizont me Interes të Përshkallëzuar

Dokumentat që kërkohen për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:
  • Pasaportë ose Kartë Identiteti