Depozita 18 Mujore

Depozita 18 Mujore

Për këdo që s’do të presë

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën 18 Mujore

 • Përfitimi i interesave në llogarinë tuaj çdo 6 muaj

 • Tërheqje e interesave të përfituara pa e prishur depozitën.

 • Mbyllje e depozitës përpara afatit të maturimit në çdo moment

 • Përfitim i interesave të gjashtëmujorëve paraardhës referuar datës së mbylljes

Më shumë mbi Depozitën 18 Mujore

Interesa tepër të favorshme prej:

 

Depozita 18 Mujore Gjashtëmujori I Gjashtëmujori II Gjashtëmujori III
LEK 50,000 – 5,000,000 0.50% 0.70% 3.00%
Mbi 5,000,001 0.60% 0.80% 3.50%
USD 500 – 50,000 $ 0.10% 0.40% 0.70%
Mbi 50,001 $ 0.10% 0.50% 1.20%
 •  Shuma minimale e depozites 50,000 ALL/ 500 USD

 • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

 • Maturimi: 18 muaj;

 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo 6 muaj;

 • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi;*

*Në rast thyerje të depozitës para afatit të maturimit, Ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë 6 mujorit aktual.

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën 18 Mujore

Dokumentat e kërkuara për çeljen e një depozite “18 Muaj”
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 • Shuma minimale prej 50,000 LEK / 500 USD