Depozita 18 Mujore

Depozita 18 Mujore

Për këdo që s’do të presë

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën 18 Mujore

 • Përfitimi i interesave në llogarinë tuaj çdo 6 muaj

 • Tërheqje e interesave të përfituara pa e prishur depozitën.

 • Mbyllje e depozitës përpara afatit të maturimit në çdo moment

 • Përfitim i interesave të gjashtëmujorëve paraardhës referuar datës së mbylljes

Më shumë mbi Depozitën 18 Mujore

Interesa tepër të favorshme prej:

 

Depozita 18 MUJORE 6

Monedha

Limit

Gjashtëmujori I

Gjashtëmujori II

Gjashtëmujori III

LEK

50,000 – 5,000,000

0.30%

0.50%

2.50%

5,000,001 – 10,000,000

0.40%

0.60%

3.25%

Mbi 10,000,000

0.50%

0.70%

5.50%

USD

500 – 50,000

0.10%

0.40%

0.70%

mbi 50,001

0.10%

0.50%

1.20%

EURO

Deri ne 50,000

0.10%

0.20%

0.90%

Mbi 50,000

0.10%

0.40%

2.50%

 

 •  Shuma minimale e depozites 50,000 ALL/ 500 USD

 • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

 • Maturimi: 18 muaj;

 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo 6 muaj;

 • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi;*

*Në rast thyerje të depozitës para afatit të maturimit, Ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë 6 mujorit aktual.

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën 18 Mujore

Dokumentat e kërkuara për çeljen e një depozite “18 Muaj”
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 • Shuma minimale prej 50,000 LEK / 500 USD