Debit Mastercard

MasterCard Standard

KUSHTET E PUNËS

 • Vlefshmëria: 5 Vjet.

 • Mundësia e marrjes së PIN nëpërmjet SMS.

 • 0% komision për tërheqje në ATM e OTP Bank.

 • Pagesa dhe blerje në Internet dhe në POS, brenda dhe jashtë vendit.

 • Autorinovimi:Në momentin e skadimit të kartës ekzistuese, nëse klienti nuk paraqitet në Bankë për të kërkuar mosrinovimin, automatikisht prodhohet karta e re.

 • Mundësi mbyllje para afatit: Klienti mund të mbyllë kartën në çdo moment duke bërë një kërkesë pranë degës.

 • Komisione të aplikueshme sipas kushteve të punës në fuqi.

SHËRBIMET E OFRUARA

Shërbimet që do të përfitoni nga paisja me kartën e debitit MasterCard:
 • Tërheqje parash në ATM brenda dhe jashtë vendit:

Shuma maksimale ditore: 70,000 ALL

Numri maksimal i tërheqjeve ditore: pa limit

 • Blerje në pika shitjeje (POS) + Internet brenda dhe jashtë:

Shuma maksimale ditore: 235,000 ALL

Numri maksimal i pagesave: pa limit

 • Monedha: LEK
 • Kontroll i balancës së llogarisë rrjedhëse në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Ndryshim i kodit PIN në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

 • Klienti ka mundësi të zhbllokojë PIN off line në ATM e OTP Bank dhe në ATM e bankave të tjera.

SIGURIA ONLINE

 • Përdorimi i kartave është vazhdimisht në rritje, prandaj duhet të jemi vigjilent në përdorimin e tyre për blerje në internet.

 • Për këtë OTP Bank ka përgatitur një instruksion me pikat kryesore që duhet të kihen parasysh gjatë blerjeve me kartë në internet.

Udhëzuesin mund t’a gjeni duke klikuar këtu.

Këtu mund të lexoni më shumë mbi shërbimin 3D Secure që do t’ju shërbejë për blerjet online