Asambleja e Aksionerëve

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të

Societe Generale Albania