Apliko tani për Programin Veror të Internshipit

Apliko tani për Programin Veror të Internshipit

Në OTP Albania po kërkojmë liderët e ardhshëm të Industrisë Bankare, studentë të përkushtuar të cilët kanë dëshirë të jenë pjesë e skuadrës dhe pëlqejnë idetë e reja.

Për t’u përfshirë në programin tonë të praktikës ju duhet:

  • Të mbartni vlerat tona

  • Të jeni kuriozë nga ana intelektuale

  • Të jeni proaktivë dhe inovativë

  • Të keni aftësi të mira ndërpersonale

  • Të keni standarte të larta sjellje

  • Të jeni të vetëmotivuar, të keni besim në vetvete

  • Të këni aftësi të mira artikulimi

  • Të keni njohuri të mira të gjuhës Angleze

Kohëzgjatja e programit: 3 Muaj (Korrik – Shtator 2019)

Afati i fundit i aplikimeve: 20 Qershor 2019