Societe Generale Albania në mbështetje të Punëkërkuesve të Rinj në Sektorin Bankar