Please contact me


  By filling in the data in the fields above, you consent to the processing of this data
  Read morefrom the Bank and allow the Bank Agent OTP Albania sh.a to call you for a preliminary assessment. Banka OTP Albania sh.a assures the subjects of personal data that their data is collected and processed only for the purposes of carrying out the banking relationship, in accordance with the requirements of Law No. 9887, dated 10.3.2008, "On data protection personal » and by-laws for its implementation. In addition, please refer to the "Privacy Policy" published on the Bank's official website.Read less

  All fields are mandatory

  What will happen?

  1. banka OTP, hapi i pare

   You will be called by a bank agent who will make a preliminary assessment.

  2. banka OTP, hapi i dyte

   If you meet the prerequisites, our agent will book you an appointment at one of the bank's branches.

  3. banka OTP, hapi i trete

   Your application will be reviewed and you will be notified of the decision.

  Pyetje dhe Përgjigje

  Kredia mund të zgjasë nga 1 deri në 7 vite
  Për të aplikuar për Kredinë Konsumatore Ekspres ju duhet të paraqiteni në degë me:
  1. Deklaratë të ardhurash
  2. Kartë identiteti ose pasaportë
  3. Certifikatë familjare
  4. Bashkëhuamarrës
  Po, gjithsesi aplikimi do të jetë subjekt aprovimi konform politikave të bankës
  Nëse të gjitha kërkesat e bankës janë plotësuar me informacionin tuaj, ju do të merrni një përgjigje brënda ditës së punës së aplikimit tuaj
  Po, ju mund të shlyeni kredinë në menyrë të plotë apo të pjesshme kur të dëshironi, duke përmbushur kërkesat e bankës